עיריית אשקלון. תשלם 84 מיליון שקל לעיריית אשקלון עבור חובות ארנונה

טופס זה הינו טופס בקשה להנחה לפי מבחן הכנסה חובה לצרף הסבר ואסמכתאות מפורטות
לשמור העתק מכל מסמך אותו צרפתם לבקשה יש לאשר את ההצהרה אני תושב ישראל

הגשת בקשה להנחה בארנונה

לאחר שליחת הטופס, תקבל הודעה בתיבת הדואר האלקטרוני שציינת.

2
הגשת בקשה להנחה בארנונה
ההסכם הישן הוביל לכך שקצא"א שילמה סכומים מזעריים יחסית לשטח שעליה היא יושבת
הגשת בקשה להנחה בארנונה
ידוע לי כי במידה ואגיש פרטים כוזבים עשויה להישלל זכאותי לקבלת תווי מזון
הגשת בקשה להנחה בארנונה
ההסכם נחתם לפני כשבועיים, וככל הנראה אושר גם בבית המשפט, כחלק מתיק שפרטיו חסויים לציבור שכן קצא"א במבנה הישן שלה כחברת קו צינור אילת אשקלון נהנתה מחיסיון אוטומטי על הליכים משפטיים
ממוצע ההכנסות של 3 חודשים אחרונים 10-11-12 של שנת 2020 מקצא"א נמסר בתגובה: "מברכים על הסכם הפשרה שנחתם, אשר יביא לידי סיום המחלוקת ויאפשר המשך שיתוף פעולה עם עיריית אשקלון
יש להגיש דפי בנק לתקופה של 90 יום ברצף, בתקופה שבין החודשים 10 שכיר - חישוב שנתי — הממוצע של ההכנסות של כל שנת 2020

תשלום ארנונה באשקלון דרך האינטרנט בקלות

ככל הידוע, הרקע להליך בדרישת ראש העיר לפתוח את ההסכם הישן שנחתם מול קצא"א ולבחון אותו, על מנת למצות את המגיע לעיר אשקלון מהמפעל שנמצא בתחום שיפוטה.

28
תשלם 84 מיליון שקל לעיריית אשקלון עבור חובות ארנונה
במסגרת ההליך סוכם כי קצא״א תשלם לעירייה כ-31 מיליון שקל עבור ארנונה וסכום חד פעמי של כ-53 מיליון שקל
תשלם 84 מיליון שקל לעיריית אשקלון עבור חובות ארנונה
תבוטל ההנחה, והתושב יחויב בתשלום הארנונה במלואה וללא ההנחה
תשלום ארנונה באשקלון דרך האינטרנט בקלות
לטענת העירייה, הימנעות המדינה מחשיפת ההסכם עד כה והבאתו כמתחייב לדיון פומבי בקבינט, במליאת הממשלה ובמליאת הכנסת, מנוגדת לאינטרס הציבורי בחשיפה מלאה של הסיכונים הסביבתיים והביטחוניים לתושבי העיר אשקלון ומדינת ישראל כולה