מילוי הצהרת בריאות. הצהרת בריאות

מהו ביטוח סיעודי: פיצוי חודשי קבוע עקב מצב סיעודי צורך בסיוע בביצוע 3 או יותר מהפעולות: לקום ולשבת, להתרחץ, להתלבש ולהתפשט, לאכול ולשתות, לשלוט בסוגרים וללכת כאשר אחת השאלות בהצהרה נוגעת למחלה כלשהו או מצב בריאותי מסוים ויש למבוטח ולו הקשר הרופף ביותר לשאלה — רצוי לענות בהרחבה למניעת בעיות בהמשך או אפשרות לש המבטחת לביטול הפוליסה
חשוב לזכור שככל שרוב התיעוד הרפואי ניתן לחברת הביטוח כך יקשה על חברת הביטוח לטעון לחוסר גילוי נאות בעת חתימת חוזה הביטוח אוכלוסיית יעד — מי חייב? אדם בעל מחלה קיימת או היסטוריה בריאותית בעייתית אינו זוכה לאותו הדין הביטוחי כמו מבוטח צעיר ובריא ללא היסטוריה של מחלות

מילוי הצהרת בריאות

כל אדם שמעוניין לרכוש מוצר או שירות הקשור למצב הבריאותי או הרפואי שלו, שלא דרך הרופא האישי או המקצועי שלו בין אם דרך קופת חולים, בית חולים וכד' — לרוב חייב במילוי הצהרת בריאות.

4
מילוי הצהרת הבריאות לביטוח
אך נושא אחד משותף לכלל הפוליסות והביטוחים — הצורך של המבוטח למלא ולהגיש הצהרת בריאות לחברת הביטוח במועד רכישת הפוליסה
כללים שחשוב לדעת בנוגע להצהרת בריאות
יש למלא תוך גילוי מלא ונאות של מחלות, ניתוחים ותרופות
הצהרת בריאות
על פניו יש כאלו שיתייחסו לאותה הצהרת בריאות כאל חלק מהפרוצדורה השוטפת של רכישת פוליסת או ביטוח חיים, אך בפועל זהו מרכיב חשוב מאוד שיש למלא כהלכה למניעת תקלות ועוגמת נפש מאוחר יותר
תחום ביטוחי הבריאות הוא מקיף וכולל מגוון רחב של פוליסות וסוגי כיסויים שניתן לרכוש הצהרת הבריאות נועדה על מנת לאפשר לחברת הביטוח לדעת מה המצב הבריאותי של המבוטח בעת רכישת הביטוח — זו דרישה הגיונית ולגיטימית כי המבטחת לוקחת על עצמה סיכון בכל פוליסה שהיא מוכרת כמובן
חשוב מאוד לוודא לאחר מעשה ולפני הגשת הטפסים כי אכן מדובר על הצהרת בריאות מלאה וכי הסוכן רשם את כל הפרטים הרלבנטיים באם ניתן גילוי מלא ונאות ומתגלית מחלה שלושה חודשים לאחר כריתת חוזה הביטוח, האדם מבוטח

מילוי הצהרת בריאות

בכל הצהרת בריאות יש נספח הנקרא טופס ויתור סודיות רפואית.

כללים שחשוב לדעת בנוגע להצהרת בריאות
לוודא שהפרטים נרשמו במלואם בהצהרה ברוב המקרים, בפועל סוכן הביטוח הוא זה שממלא את הצהרת הבריאות על פי תשובות שהמבוטח מספק לשאלות בטופס
מילוי הצהרת בריאות
מלא פרטיך מימין או התקשר - 03-5490117 כעת
מילוי הצהרת הבריאות לביטוח
למי מיועד ביטוח סיעודי: לכל אדם מומלץ לעשות ביטוח סיעודי
כמו ביטוחי בריאות וחיים, הוצאת רישיון לכלי רכב, הוצאת רישויון כלי ירייה וכך הלאה
פרטים לא נכונים — עילה לביטול הפוליסה על מנת להמחיש כמה חשוב למלא הצהרת בריאות כיאות ובאופן אמין לחלוטין נציין כי אם חברת הביטוח מגלה כי בהצהרה פרטים לא נכונים היא רשאית על פי חוק לבטל את הפוליסה לחלוטין הצהרת הבריאות היא לב החוזה הביטוחי בביטוחי ריסק

הצהרת בריאות

הצהרת בריאות שמראה על מצב בריאותי לא תקין או היסטוריה רפואית בעייתית מבחינת חברת הביטוח יכולה לגרור החמרת תנאי הפוליסה או סירוב לצירוף לביטוח למשל.

28
מילוי הצהרת הבריאות לביטוח
כך למשל אדם שרכש ביטוח בריאות ולא דיווח על מחלה קיימת או פרט חשוב בהיסטוריה הרפואית, יכול להגיע למצב בו המבטחת מבטלת את הפוליסה דווקא בעת שהוא הכי זקוק להפעלתה
מילוי הצהרת בריאות
לצד הדגשה זו, בית המשפט פסק כבר כי אי מסירת פרטים או פרטים לא נכונים במסגרת הצהרת בריאות אינם הוכחה מספקת לכוונת זדון ורמייה של חברת הביטוח — אך עדיף שלא להגיע כלל למצב של מחלוקת
מילוי הצהרת בריאות
בפועל, כלל חשוב של מילוי הצהרת בריאות הוא כן להקפיד לענות תשובות בהרחבה במקרים בהם יש מידע לספק