ועדת החוקה. מרוויחים זמן: ועדת חוקה אישרה את דחיית התקציב

הנציגים שהיו נוכחים ולא חתמו על החוקה הם ממסצ'וסטס, ואדמונד רנדולף וג'ורג' מייסון מווירג'יניה המחלוקת בין הצפון לדרום עסקה בעיקר בהחלטה שעבדים ייחשבו לשלוש חמישיות תושב
אימרות אלה של רנדולף מוזכרות לעיתים קרובות כתמיכה בטיעונים של המצדדים ברעיון של "חוקה חיה" כקו מנחה לפרשנות של החוקה ונגד המצדדים באוריגינליזם, הגישה לפיה יש לפרש לאור הכוונות של מנסחי החוקה הוויכוח בין המדינות הקטנות לגדולות עסק בעיקר בסמכויות הסנאט שבו הייצוג של כל מדינה הוא זהה, ללא התחשבות בגודל האוכלוסייה

ועדת החוקה, חוק ומשפט

בפתח הוועדה, רנדולף הזהיר כי מתפקידם להכניס אך ורק עקרונות הכרחיים, זאת שמא תפקוד הממשל ייתקע עקב כך שהוראות שצריך לאפשר את התאמתן לזמנים ולאירועים נוסחו באופן שהופך אותן לקבועות ובלתי ניתנות לשינוי.

ועידת החוקה (ארצות הברית)
הרי נאמר בה שהכנסת "מטילה" על ועדת חוקה חוק ומשפט להכין חוקה, אך כתוב "במידה שהוועדה תסיים את עבודתה", מכך ניתן להבין, שכינון החוקה אינו מחויב
מרוויחים זמן: ועדת חוקה אישרה את דחיית התקציב
ההצלחה של הוועידה נזקפת לפעמים להצלחה של הנציגים להתעלות מעבר השיקולים הצרים שלהם ושל המדינות מהן הם באו לטובת האומה כולה
חוקה (ישראל)
תחת זאת הוחלט לחוקק שיצטרפו לכדי חוקה בבוא הזמן, כהצעתו של ח"כ : הכנסת הראשונה מטילה על ועדת החוקה, חוק ומשפט להכין הצעת חוקה למדינה
כך למשל, טיב כוחו של הקונגרס לא הוחלט בשלבים מוקדמים יותר והועדה החליפה את הניסוח הכללי שקבע כי תפקיד הקונגרס הוא לחוקק "למען האינטרסים הכלליים של האיחוד" בשמונה עשרה נקודות שפירטו את סמכויות הקונגרס סעיף נוסף הוא העלאת כוחה של הממשלה בדמות הישארותה כמכהנת גם במקרה שהכנסת לא מאשרת את , או לחלופין חיזוק כוחה של הכנסת בדמות הפלתה רק ב במקום רב רגיל בשנים האחרונות פורסמו הצעות חוקה לישראל גם על ידי ארגונים המייצגים את המיעוט הערבי בישראל, כמו למשל הצעת "החוקה הדמוקרטית" שפרסם ארגון , הצעות שבבסיסן שלילת זכות העם היהודי למדינה וקביעה חוקתית לפיה ישראל תהא מדינה דמוקרטית דו-לשונית
הוועדה המליצה גם את הליך הבחירה של הנשיא ו על ידי רעיון שהוצע קודם לכן על ידי וילסון ב נקבע: "אנו קובעים שהחל מרגע סיום המנדט הלילה ועד להקמת השלטונות הנבחרים והסדירים של המדינה בהתאם לחוקה שתקבע על ידי האספה המכוננת הנבחרת, לא יאוחר מ- - תפעל מועצת העם כמועצת מדינה זמנית"

ועידת החוקה (ארצות הברית)

פשרת הררי ערך מורחב — על-פי ההצעה, הכנסת הראשונה הטילה על ועדת חוקה, חוק ומשפט להכין הצעת חוקה למדינה, והחוקה תהיה בנויה מפרקים, כך שכל פרק יהווה חוק יסודי בפני עצמו.

הישג לרפורמים: הוקמה וועדת החוקה בראשה יעמוד ראביי
עד הצגת העותק הסופי של החוקה ב- ההליך הזה, שמתואר בפרק החמישי, שונה שוב באופן שממשלב את ההצעות של ועדת הפרטים ושל ועדת הסגנון
חוקה (ישראל)
הוועדה כינתה את בית המחוקקים "", את הבית העליון "", ואת הבית התחתון "" House of Representatives
מרוויחים זמן: ועדת חוקה אישרה את דחיית התקציב
ברק קבע שחוקי היסוד הם בגדר חוקה למדינה, וזו הייתה הגישה המקובלת במשך כל כהונתו בתפקיד זה
הוועדה עוסקת ב, ב, בחוקים הרגילים הנוגעים לסדרי ה ולשאלות מתחומי המשפט, ובחוקים כגון: פיזור הכנסת, ועוד ככל שאני מזדקן יותר, כך גדלה נטייתי להטיל ספק בכושר השיפוט שלי ולהאזין ביתר תשומת לב של אחרים
את הדיונים ניהל חבר הכנסת , בשבתו כיו״ר ועדת החוקה, והשתתפו בהם משפטנים ידועי שם כ מדינות כגון ו שלא היו להן נמלים מפותחים משלהן מצאו את עצמן תלויות במדינות שכנות

ועדת החוקה קיצרה את הגבלות ההתקהלות, קבינט הקורונה יכונס

בכתיבת הצעתם הם נעזרו בחוקי היסוד הקיימים, בהצעות לחוקי יסוד, בהצעות חוק ובהצעת החוקה של בנימין אקצין וכן הם נעזרו בחוקות קיימות של מדינות דמוקרטיות ובמסמכים בינלאומיים, העוסקים בזכויות האדם.

30
ועדת החוקה, חוק ומשפט
ועדת החוקה, חוק ומשפט
עם זאת הם ניסו להימנע מחידושים שיעוררו מחלוקת
מרוויחים זמן: ועדת חוקה אישרה את דחיית התקציב
במהלך הדיון תקפו חברי כנסת רבים מהסיעות החרדיות את העבודה שיו"ר הוועדה המיועד הוא ח"כ גלעד קריב ממפלגת העבודה, המשמש כ"ראבי" רפורמי