נת ע דרושים. דרושים בלמערך פקחי תנועה של דרושים/ות פקחי תנועה במיקוד אבטחה

עם השנים התנפח התקציב ונדחה המועד להשלמת הפרויקט, והיום ההערכה היא כי המועד יידחה ל-2022 אחראי על תהליכי התכנון בדגש על התיכנון התנועתי, הבטיחותי והגיאומטריה בתחום מערכת הדרכים שבאחריות המרחב
המשרות מתייחסות לנשים ולגברים כאחד אנו מחפשים אנשים שיכולים להשפיע ולעבוד בחברה עכשווית המקדמת פתרונות טכנולוגיים וחכמים לשימוש במרחב המטרופולוני, שיודעים להוביל, ליזום, לחשוב מחוץ לקופסא ולקדם פתרונות הוליסטיים לרווחת רבים

קריירה

תגובת החברה לגידול בהוצאות השכר: "הגידול נבע מגיוס מהנדסים ועובדים מקצועיים אשר עוסקים בפיקוח על תכנון וביצוע הקמת הרכבת הקלה.

7
דרושים בלמערך פקחי תנועה של דרושים/ות פקחי תנועה במיקוד אבטחה
הוצאות ההנהלה בחברת נת"ע עמדו על 85 מיליון שקל ב-2013 ו-89 מ' ש' בשנת 2012 - יותר מפי 2 בהשוואה לשנים 2010-2011
דרושים בלמערך פקחי תנועה של דרושים/ות פקחי תנועה במיקוד אבטחה
קריירה
נת"ע מסביר את הגידול בהוצאות כך: "בהתאם להחלטת הממשלה החל משנת 2011, כאמור, החברה מקימה את הקו האדום - רכבת קלה במטרופולין תל אביב
נתיבי איילון היא חברה חדשנית המובילה פרויקטים משמעותיים המעצבים את תחום התחבורה בישראל בנובמבר 2012 נערך עדכון אומדן נוסף אשר העמיד את התקציב על סך של כ-14
עוד צוין שם כי השכר הממוצע של עובדי נת"ע כאמור, כ-16 ניתן לראות כי החל משנת 2010 חל גידול קבוע בסעיף זה, מ-12

קריירה

עם זאת, כאמור, שכר עובדי נת"ע גבוה כמעט פי 2 מהשכר הממוצע במשק ב-2012.

21
נתיבי ישראל דרושים
השכר הממוצע של עובדי החברה, האחראית על הקמת הרכבת הקלה בגוש דן, עמד בשנת 2012 על 16,501 שקל בחודש - כמעט פי 2 בהשוואה לשכר הממוצע במשק
כמה מרוויחים עובדי וכמה מבזבזת ההנהלה?
לפי דוח הכנסת, הפער הוסבר בשל הוספת מרכיב סיכונים שלא נלקח בחשבון באומדנים הקודמים
דרושים בלמערך פקחי תנועה של דרושים/ות פקחי תנועה במיקוד אבטחה
סך הוצאות השכר של החברה הסתכמו אשתקד ב-48 מ' ש'
הואיל ומדובר בגיוס עובדים ברמת שכר גבוהה יחסית, הגידול בעלות העסקה גבוה מהגידול במספר העובדים" הסיבה היא גידול ניכר במספר העובדים 170 עובדים ב-2013 לעומת 65 ב-2010 כתוצאה משינוי אופי החברה לאחר נפילת הזכיין MTS וההחלטה כי נת"ע תבצע לבד את הפרויקט בתור חברה ממשלתית
באשר לגידול בהוצאות הנהלה וכלליות בשנת 2012, בהתאם להחלטת הממשלה המטילה על החברה את האחריות להקמת הרכבת הקלה במטרופולין תל אביב, החברה הגדילה את מצבת כח האדם ופעלה לגיוס מהנדסים ועובדים מקצועיים לניהול ופיקוח על עבודות ההקמה" כידוע, התקציב הראשוני להקמת הקו האדום של הרכבת הקלה עמד ב-2010 על 10

קריירה

בשנת 2012 החברה עסקה בחפירות פירי שילוח למכונות המנהור והתקדמה בתכנון הקו בכללותו.

9
דרושים בלמערך פקחי תנועה של דרושים/ות פקחי תנועה במיקוד אבטחה
כך עולה מדוח מיוחד על נת"ע שהוכן ע"י אגף המחקר של הכנסת לבקשת יו"ר ועדת הכספים ח"כ ניסן סלומיאנסקי, והופץ לח"כים
קריירה
בודק ומאשר תכניות הסדרי תנועה ושלבי ביצוע במרחב דרום ובמרחב מרכז
קריירה
תקציב הביצוע של החברה עמד אשתקד על 470 מ' ש', בדומה לשנת 2012, וזאת לעומת 145 מ' ש' ב-2010