מילים באות י. נושא מילים לועזיות

ביידיש מצוי ההגה p גם בסופי מילים רגילות, ככל הגה אחר, ו"נוח" לכותביה לראות פ"א דגושה כפופה בסוף המילה מפ"א דגושה סופית
להם זה לא קל, הם לא אוהבים לשבת עם דפים וחוברות וצריך להתווכח איתם שיישבו להכין שיעורים כשבא טקסט באותיות לועזיות בסוף פסקה, קיימים כמה מנהגים בעניין סימון הנקודה

משחק מה מתחיל באות….

כתיב שמות האותיות היווניות הוא על פי כללי התעתיק מלועזית לעברית.

1
מימה
יש הנוהגים לתת את הנקודה בצד שמאל על דרך העברית
מימה
לעומת זאת ברירת המחדל של פ"א כפופה בראש תיבה היא פ"א דגושה, ולכן הוחלט להקל על הקוראים: אם הן דגושות הן נכתבות כפופות, וכך משתקפת הגייתן גם בלי הצורך לסמן בהן דגש, למשל שב"כ שירות הביטחון הכללי , רס"פ רב־סמל פלוגתי , שר"פ שירות רפואה פרטי
משחק מה מתחיל באות….
הגיוון הוא אין סופי: מילה שמכילה את האות , או מסתיימת באות, חיות בלבד, פעלים בלבד, ארצות ועוד ועוד
ממאגרי המילון ההיסטורי עולה שנחום סוקולוב בחיבורו 1882 כתב בפ"א כפופה פיליפ , ואילו ביאליק ב ל"דון קישוט" 1912 בחר בדרך העברית יותר — בפ"א סופית פיליף למשל: 5 עליך להכיר את מנגנון הפתיחה opening mechanism של יציאת החירום
הם אפילו לא ידעו שהם למדו, מבחינתם זו תהיה שעת משחק עם ההורים למשל: 1 עיין גם בספרו של מילר, E

קטגוריה:מילים שאולות משפות לועזיות

מילים לועזיות שיש בהן הרצף ks נכתבות בקו"ף כגון מקסימום, טקסט, אורתודוקסי.

21
מימה
ראינו שכ"ף ופ"א סופיות רגילות להיקרא רפות
משחק מה מתחיל באות….
מילים: האות נ מילים דפים
כפופות בסופי מילים
למשל: קוֹאוֹרְדִּינַצְיָה, אוֹבְּיֶקְטִיבִי, גֵּאוֹלוֹגְיָה, אוֹפְּטִימָלִי