אושרה העלאת קצבאות הנכות 2020. למרות האיחור, מצהיר שהוא מחויב להעלאה של קצבת הנכות

מענה מיוחד ניתן לקבוצת המונשמים, חולים המחוברים למכונת הנשמה באופן תמידי, קצבתם תעלה באופן משמעותי ותעמוד על סכום של כ-6,000 שקל כ-786 אלף אנשים בישראל סובלים מהפרעה תפקודית חמורה, ושיעורם באוכלוסיה מזנק ל-35% בגילאי 65 ומעלה
במקרה הזה אין הביטוח הלאומי משלם את כל השכר, והקשיש, הנחשב למעסיק, משלים מכיסו או מכיסי משפחתו וילדיו כך שנכון לעכשיו, העלאת קצבת הנכות במהלך 2020 עלולה להתעכב לפחות עד האביב

טבלה: זה גובה המענק ל

כדי לכפר על חוסר קבלת ההחלטות של הממשלה אבל עדיין לעמוד בהחלטת החוק ומכיוון שאי אפשר להעביר תיקון קבוע לחוק שלא במסגרת אישור תקציב מדינה, וכמובן אישור תקציב חדש אינו נראה באופק.

טבלה: זה גובה המענק ל
בשל עליית שכר המינימום, נאלצו הנכים להשלים את שכר המטפלים מכיסם הפרטי
במקום הגדלת הקצבאות: מענק סיוע חד פעמי לנכים עד סוף 2020
ממש בימים האחרונים קיבלו הנכים, כולל ילדים עם נכות, את הפעימה השנייה של ההחזר החד פעמי לשנת 2020, שעליו החליטה הממשלה
הצעת החוק למענקי קצבאות הנכות אושרה בממשלה ותועבר לכנסת
מדבריו השתמע שיש כוונה להכניס שיפורים בהצעת החוק
שר האוצר הנחה את אנשי משרדו כי במהלך דיוני החקיקה בכנסת, יעודכן תזכיר החוק ויאפשר גם מתן מענק לכלל הילדים הנכים לפי הצעת החוק, ועדה ציבורית תוקם במטרה להמליץ על הגדלה של שיעור הקצבאות ב—2020 ו—2021, בכפוף למגבלת עלות כוללת
המענק החד פעמי נקבע כתחליף לפעימה השנייה של העלאת קצבאות הנכות, כפי שנקבעה במסגרת חוק הביטוח הלאומי ואמורה הייתה להתרחש עד לשנת 2021 לאור העובדה שממשלת ישראל לא מקיימת את החוק ומתעלמת מאותם רבע מיליון נכים, זו פנייה אחרונה לפני עתירה לבג"צ

טבלה: זה גובה המענק ל

ההצעה מבקשת לקבוע כי המענק ששולם למקבלי קצבת נכות בעד שנת 2020 כתחליף להעלאת קצבאות הנכות בשנה זו, ישולם באותם שיעורים גם בעד המחצית הראשונה של שנת 2021 וזאת בשל אי עדכון העלאת קצבאות הנכות בתקופה זו כפי שנקבע לפני למעלה משנתיים, עקב אי אישורו של תקציב המדינה.

27
למרות האיחור, מצהיר שהוא מחויב להעלאה של קצבת הנכות
עוד קבע החוק שעד סוף 2019 יביאו שרי האוצר והעבודה והרווחה לממשלה המלצות לאופן החלוקה של יתרת הכספים בשתי פעימות ב־2020 וב־2021
סופית: הכנסת אישרה את התוספת לקצבת הנכים
אני חייב לציין שאנשי המשרד ליוו את זה בנאמנות מקצועיות לכל אורך הדרך"
סופית: הכנסת אישרה את התוספת לקצבת הנכים
גובה המענק משתנה בהתאם לסוג הקצבה, אחוז הנכות ומספר חודשי הזכאות לקצבה במהלך שנת 2020
כתוצאה מכך הועלו בזמנו הקצבאות לכ־3,300 שקל לחודש, תוספת של 800-500 שקל לאיש ארגוני הנכים העבירו את עמדתם הנחרצת, לפיה יש ליישם את החוק כפי שנכתב, ללא דיחוי
עלות המהלך: 940 מיליון שקל כאמור, במסגרת התיקון לחוק הביטוח הלאומי בשנת 2018 נקבע מתווה להעלאת קצבאות הנכות, שאמור היה להגיע לסיומו עד שנת 2021

סופית: הכנסת אישרה את התוספת לקצבת הנכים

המענק החד פעמי נקבע כתחליף לפעימה השנייה של העלאת קצבאות הנכות, כפי שנקבעה במסגרת חוק הביטוח הלאומי ואמורה הייתה להתרחש עד לשנת 21".

12
מכה לנכים: עקב הבחירות העלאת הקצבאות נדחית למועד לא ידוע
המשמעות: תוספת מסתמנת של 190 שקלים לקצבת הנכות, רטרואקטיבית מינואר 2020
אושרה העלאת קצבאות לנכים בעקבות עליית שכר המינימום
רבע מיליון ישראלים חיכו לתוספת הזו
למרות האיחור, מצהיר שהוא מחויב להעלאה של קצבת הנכות
הבהרתי מהרגע הראשון שהסעיף הזה לא נתון לוויכוח