רשות המיסים מענק קורונה. מענקי קורונה

לאילו שקבעו את הבזיון הזה ,אין בעיה ,הם לא ירדו לאם ,לא בדקו בפועל ,אך העצמאי שלא מקבל מענק המשיך להחזיק משפחה , לשלם מסים ,מים,חשמל,לקנות אוכל … זאת משום שבסכום הנוסף נעשה שימוש כדי לשלם מקדמות לעסקים ולעצמאים בחודש ינואר השנה, בעיצומו של הסגר השלישי
לאחרונה נפתחה האפשרות להגיש את הבקשות עבור חודשים אלה באתר רשות המיסים התנאי לזכאות היה ירידה במחזור ההכנסות של 25% אולם מאחר וזה נתון שלא קיים עדיין בידי רשות המסים, במטרה להקל על הזכאות ולחלק את המענקים מהר נקבע כי מי שעומד בתנאי הרף תקרת הכנסות של עד 340 אלף שקל למשק בית במענק הראשון ועד מיליון שקל במענק השני והגשת דוחות מס הכנסה ב-2018 יהיה זכאי אוטומטית על סמך החישוב שלו של ירידה בהכנסות של 25% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה

אלפי עצמאים נדרשים להחזיר את המענק שקיבלו מרשות המיסים

במקרה של אי זכאות בשל אי הגשת דו"חות, יוכל העוסק להיכנס שוב לאזור האישי לצורך הגשת הבקשה לאחר הגשתם.

מענקי קורונה
זה ממש בזיון בהקשר לעצמאים
מענקי קורונה
כמקובל בכל שינוי בסטטוס המענקים, נשלחה הודעה בעניין
קיבלתם מענק והתברר בדיעבד שלא הגיע לכם? עכשיו הזמן להחזיר
מניות הנדל"ן היו הבולטות ביותר במחצית הראשונה של השנה
אתמול נגרמה תרעומת רבה בקרב עצמאים לאחר שהאתר שהיה אמור להיפתח לא עודכן ולא ניתן היה להגיש בקשות למענק ביום ראשון תפתח גם האפשרות לעסקים לבקש פיצוי על פגיעה כתוצאה ממבצע שומר החומות והמהומות שפרצו בערים תם סופית עידן מענקי ופיצויי הקורונה, אלא אם כן הגל הרביעי שהחל עתה יגרום שוב לסגר ולפגיעה קשה בעסקים ובעצמאים ויחזיר עובדים לחל"ת, מצב שראש הממשלה נפתלי בנט הגדיר אתמול ד' כפתרון האחרון לעלייה המחודשת בתחלואה
הגיע הזמן להחזיר את הכסף למדינה בעת הגשת בקשה על ידי עוסק פטור, העוסק ימלא את נתוני המחזור העסקי לחודשים ינואר-פברואר 2021, לפי סיכום הקבלות וספר פדיון יומי, ויצהיר באם אכן הייתה לו הירידה הנדרשת בחוק לזכאות למענק

נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקי ינואר

מענק עבודה משולם ע"י הרשות ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים, העומדים בתנאים הקבועים בחוק ומטרתו לשפר את מצבם הכלכלי של העובדים ברמות השכר הנמוכות, לצמצם פערים כלכליים-חברתיים ולהוות תמריץ להשתלבותם בשוק העבודה.

17
מענק קורונה אחרון לעסקים הגדולים: נפתחו הבקשות למאי
כמו כן, בהתאם לנדרש בחוק, תיבדק הגשת ההצהרות השנתיות על פי חוק מע"מ לשנת 2019 ולשנת 2020
סמכות לסטות מנוסחת חישוב מענק הקורונה
כמו כן, כן במסגרת הפעימה השנייה, נקבעה בתקנות אפשרות לעצמאי שפתח את עסקו בשנת 2108 וסבל מהפסדים באותה שנה, להתבסס על נתוני שנת 2019
פעימה שנייה של מענקי סיוע לעצמאים יוצאת לדרך
נזכיר כי בשל הקורונה נקבעה תוספת למענק עבודה 2020, עבור תקופת הזכאות אפריל עד דצמבר, בגובה של 62% ולא פחות מ-990 שקל, ובשנה החולפת שולמה מקדמה על חשבון התוספת למענק
נוכח האמור נדחה הערר והחלטת רשות המיסים נותרה על כנה כך שבפועל אותו מענק יהיה מעין הלוואה בתנאים מאד נוחים
מענק מלא לחודשים אלה יוענק רק אם יתוקצב במסגרת חוק יסוד משק המדינה או במסגרת חוק תקציב לשנת 2021 על סמך זאת, נקבע בהחלטת רשות המיסים, כי בתקופה זו הוצאו חשבוניות שאינן שייכות לפעילות העסקית, ולכן סכום הבסיס של הבקשה הופחת משמעותית וגם גובה המענק הופחת בהתאם

אלפי עצמאים נדרשים להחזיר את המענק שקיבלו מרשות המיסים

אם לשכיר בעל שליטה ולבן זוגו הייתה הכנסה חייבת שאינה מיגיעה אישית, תיחשב מחצית מההכנסה הזו כהכנסה של כל אחד מבני הזוג.

אלפי עצמאים נדרשים להחזיר את המענק שקיבלו מרשות המיסים
מקימה בימים אלה ממשק מיוחד בתוך מערכת המענקים הממוחשבת שיאפשר לעצמאים שקיבלו מענקי סיוע מהמדינה להשיב את הכסף למדינה מהר ובקלות, בלחיצת כפתור ממש, במידה ומתברר כי הם לא היו זכאים למענקים
סמכות לסטות מנוסחת חישוב מענק הקורונה
לעצמאי אשר החל לפעול מ- 1
מענק סיוע לשכירים בעלי שליטה בעקבות משבר קורונה (זכות)
בנוסף, ניתן להגיש בקשה ל"מענק הוצאות" לעצמאים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף שקל וכן לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון שקל, שרשמו ירידה של לפחות 25% מענקים, שהם מהאחרונים שהממשלה אישרה כסיוע למשק - יועברו לחשבונות הבנקים בשבועות הקרובים