פסקת ההתגברות מהי. הסערה הבאה: מהי פסקת ההתגברות ומדוע לא נחקקה עד כה?

הפסיקה הובילה למשבר פוליטי, שלווה בדרישות להשיב את הסטטוס קוו בנושא על כנו © צילום: רויטרס מגפת הקורונה משתוללת בעולם לצד משבר כלכלי כבד מאוד, אך בכנסת צף לאחרונה ויכוח ישן-חדש: , שתעלה לקריאה טרומית במליאת הכנסת מחר יום ד'
נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות, אמרה בשנה שעברה שבית המשפט הישראלי נחשב לאחד מבתי המשפט המרוסנים והמאופקים ביותר בכל הנוגע לביטול חוקים שנוגדים את החוקה, ואותה מסקנה נלמדת גם מבדיקת אחוז העתירות החוקתיות שהתקבלו בהשוואה לאחוז העתירות החוקתיות שנדחו לאורך השנים כשאומרים "פסקת התגברות", מבקשים להעניק לכנסת את הסמכות לחוקק מחדש חוק שנפסל בבג"ץ, ובכך "להתגבר" על החלטות המתקבלות בבית המשפט העליון - כלומר, לבטל אותן

הסערה הבאה: מהי פסקת ההתגברות ומדוע לא נחקקה עד כה?

מדוע לא נחקקה עד עכשיו פסקת התגברות? רעיון ההתגברות עלה בישראל בעקבות "המהפכה החוקתית" של 1992, לאחר שהתקבלו בכנסת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש העיסוק.

23
הסערה הבאה: מהי פסקת ההתגברות ומדוע לא נחקקה עד כה?
נוסחאות נוספות שהוצעו לא צלחו
הסערה הבאה: מהי פסקת ההתגברות ומדוע לא נחקקה עד כה?
לטענתם, השופטים שלא נבחרו על-ידי העם מחזיקים בהשקפות שאינן משקפות את הלך הרוח של העם, ולכן אין לתת להם זכות וטו על הכנסת והממשלה - שנבחרות באופן דמוקרטי
הסערה הבאה: מהי פסקת ההתגברות ומדוע לא נחקקה עד כה?
בתגובה לכך, אהרן ברק הציע להגיש את חוק היסוד בנוסח חדש שיכלול את "פסקת ההתגברות" - כלומר, הכנסת תוכל לחוקק מחדש חוק שעומד בסתירה לחוק יסוד, למשך זמן מוגבל, ובתנאי שיתקבל ברוב של 80 חברי כנסת
הסיבה העיקרית שהחקיקה לא התקדמה הייתה התנגדותם הנחרצת של שופטי ונשיאי העליון לסוגיית הרוב שבו ניתן יהיה "להתגבר" על חוק שנחסם בבג"ץ חוקי היסוד הובילו גם לחיזוק הסמכות של בג"ץ לבטל החלטות שאינן סבירות, מידתיות או נועדות לתכלית ראויה
ברק לא רצה לפגוע בכל המפעל החוקתי, וסבר שיש מקרים נדירים שבהם הכנסת תוכל להתגבר על פסילות חוקים יו"ר הקואליציה, חבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד, הביע תמיכה בהצעה של שקד - ואמר שיציע לנתניהו לתמוך בה

הסערה הבאה: מהי פסקת ההתגברות ומדוע לא נחקקה עד כה?

הראשון, פסקת ההתגברות תהיה במסגרת חוק יסוד: השפיטה, ועל פיה ניתן יהיה להתגבר על חוק שנפסל ברוב של 61 חברי כנסת בלבד.

2
הסערה הבאה: מהי פסקת ההתגברות ומדוע לא נחקקה עד כה?
תומכי פסקת ההתגברות טוענים שכיום בית המשפט העליון שולט בפוליטיקה ומשתק את הרוב הקואליציוני בכנסת ובממשלה
הסערה הבאה: מהי פסקת ההתגברות ומדוע לא נחקקה עד כה?
החברות הנוספות בקואליציה, ש"ס ויהדות התורה, הודיעו ש
הסערה הבאה: מהי פסקת ההתגברות ומדוע לא נחקקה עד כה?
מה כוללת הצעת החוק שתעלה ברביעי? חוקי היסוד הללו, בתוספת אלה שכבר נחקקו, נחשבים לסיבה שבגינה הפכה ישראל למדינה שיש לה חוקה המקבעת את זכויות האזרח מעל לכל
מאז 1992, בית המשפט העליון פסל בסך הכל 20 חוקים וסעיפי חוקים מתנגדי פסקת ההתגברות טוענים שבג"ץ מגן על זכויות האדם, ובעיקר על זכויות המיעוט, מפני עריצות הרוב
העיקרון השני של שקד הוא שפסקת ההתגברות תכלול גם את צמצום "זכות העמידה" - הזכות לעתור לבג"ץ, שהורחבה בשנים האחרונות מה הטענות של התומכים והמתנגדים? מאידך, אלפי החוקים שנחקקו על-ידי הכנסת או או בעקבות הערות בית המשפט העליון הפכו את ישראל לאחת המדינות המובילות בחקיקה נאורה, שוויונית ומתקדמת, שנושאת בגאון את זכויות האדם

הסערה הבאה: מהי פסקת ההתגברות ומדוע לא נחקקה עד כה?

מה עמדת נשיאת העליון אסתר חיות? ממשלת יצחק רבין המנוח, שנסמכה על קולות הסיעות הדתיות, טענה כי מדובר באיום על הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה.

29
הסערה הבאה: מהי פסקת ההתגברות ומדוע לא נחקקה עד כה?
חוקים אלה עיגנו את זכויות האדם בישראל, וקבעו שמעתה ואילך הכנסת צריכה לחוקק רק חוקים שהולמים את ערכיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שיחוקקו למען תכלית ראויה ויהיו מידתיים
הסערה הבאה: מהי פסקת ההתגברות ומדוע לא נחקקה עד כה?
ממשלות שונות, משני צדי המפה הפוליטית, ניסו גם לחוקק את חוק יסוד: החקיקה, שהיה אמור להסדיר ולתחום את יחסי הכנסת אל מול בית המשפט העליון
הסערה הבאה: מהי פסקת ההתגברות ומדוע לא נחקקה עד כה?
פוליטיקאים רבים טוענים כי הפסיקות העניקו לבג"ץ עליונות על הכנסת ועל הממשלה, וטענו כי השופטים משתמשים בכוחם המשפטי כדי לקחת מהדרג הנבחר את הכוח שהעם העניק לו