קורונה נתונים ישראל. ה

בשבוע של ו, שחל ב-8 באפריל, הוכרז סגר נרחב כמו כן, הם עתרו בשביל פרסום של החומרים שעל בסיסם התקבלו ההחלטות
היו ועדות כנסת זמניות שפיקחו על התנהלות הממשלה והייתה תקופה שבה הוועדות לא פעלו בעקבות שינוי הקריטריונים עלו טענות על ניפוח מספר החולים הקשים

נתניהו: העולמיים מעידים על הצלחת ישראל מול

אחרי יומיים, הקצב ירד ל-2.

20
נתניהו: העולמיים מעידים על הצלחת ישראל מול
אחרי מינויו לממונה הלאומי למאבק בנגיף הקורונה, החל פרופ' לגבש תוכנית שלא הגיעה לכדי יישום
נתניהו: העולמיים מעידים על הצלחת ישראל מול
מדבקת שמירת מרחק בתחנת בעקבות דיון בנושא, הסתבר שהשב"כ גם בוחן את פירוט היסטוריית השיחות
ה
באופן דומה, כוונתו לפנות את ללא מתן הודעה מוקדמת למשפחות נתקל בהתנגדות עזה
באוגוסט, נמשכה העלייה בכמות הנדבקים שאושפזו בבתי החולים בשיח הציבורי והמקצועי היו שביקרו זאת או הציעו תחליף
אולם נתונים אחרים כגון התפלגות גילאים של החולים או מידע על הצוותים הרפואיים, מתפרסמים בתדירות יותר נמוכה הוקמה לצורך הגדלת כמות התשאולים

מגפת הקורונה בישראל

בנתב"ג לא הייתה עמדת בדיקה לנוסעים ולא נמנעה נסיעת נוסעים חוזרים בתחבורה ציבורית.

19
נתניהו: העולמיים מעידים על הצלחת ישראל מול
כדי לפתור את בעיית כוח האדם שנוצרה, גויסו סטודנטים לרפואה וקוצרו תורנויות תוך מעבר למשמרות
נתניהו: העולמיים מעידים על הצלחת ישראל מול
היו גם חברות פרטיות שפיתחו פיתרונות חלופיים
ה
בעקבות מצב החירום, משרד הביטחון צורף למאמצי ההצטיידות, ו סייע בהבאת ערכות בדיקה נוספות