בית ספר אורנים. Oranim Elementary School (בית ספר יסודי אורנים)

אודות ביה"ס אורנים "אורנים: בית חינוך-הומניסטי סביבתי" ביוקנעם בשנת 2005, ביוזמת הורים איכפתיים שהתרשמו מבית הספר ההומניסטי "גנים", ובשיתוף עם ח פיתוח האישיות וכישורי חיים ביה"ס יטפח את אישיות התלמידים באמצעות חיזוק תחושת הערך העצמי והמסוגלות של התלמיד; עידוד עניין פעיל בחברה, בתרבות ובסביבה הטבעית; טיפוח האינטליגנציות והכישורים בתחומי החשיבה, הרגש, התנועה, היצירה והיחסים החברתיים; סיוע בעיצוב אישיות אוטונומית הניכרת בעצמאות מחשבתית ושדרה מוסרית; חיזוק היכולת לשליטה עצמית ואחריות אישית
עץ צל, המסוגל לגדול מהר וליצור אזורים מוצלים לנופשים ולמטיילים בשבילי היער אוסף הספרייה כולל כ-140,000 כותרים, ביניהם ספרים, כתבי-עת, וידאו ומדיה מגוונת

מוסדות חינוך ניסויים וחדשניים

נוספו מבנים חדשים והוקמו ה ו.

6
Tzippori
בתחזוקת יער ירושלים שיתפנו אוכלוסיות רבות, כולל בני נוער, ילדים בסיכון ומבוגרים עם צרכים מיוחדים
מוסדות חינוך ניסויים וחדשניים
בית הספר הבינלאומי באורנים
המכללה שוכנת על גבעת אורנים, שממנה נשקף נוף מרהיב של , , ו אחיזת קרקע ומניעת סחף קרקע
יזכו לשיתוף פעולה קשוב ורגיש מצד צוות ביה"ס ורשויות החינוך, ויקבלו מן הצוות החינוכי תמונה שלמה על מצבם והתפתחותם של ילדיהם בתחומים השונים של חייהם כתב העת מופץ ברחבי הארץ

מוסדות חינוך ניסויים וחדשניים

חשיפה למופתים תרבותיים במדע, בהגות, במוסר ובאומנות.

Tzippori
התהליך כולל : הרצאות, סדנאות, ליווי פרטני וחברות בועדת היגוי של בית הספר
מוסדות חינוך ניסויים וחדשניים
אנו מאמינים, וננסה להוכיח, שיישום מושכל ומשולב של הדיאלוגים המעצימים בשגרת החיים הבית ספרית תקדם אותנו לקראת הישגים גבוהים יותר מן המקובל בשלושת המדדים הרלוונטיים לחינוך הטוב: הטוב החווייתי-סובייקטיבי, הטוב האיכותי-אובייקטיבי, והטוב המוסרי-סביבתי
בית הספר הבינלאומי באורנים
היא נקראה אז " סמינר הקיבוצים אורנים" ונחשבה בית-ספר לחינוך
טוב ערכי ומוסרי: בית הספר יפעל לטיפוח ערכי היסוד - כבוד האדם ושוויון ערך האדם, כערכים מחייבים - מעבר לכל הבדל בדת, לאום, עדה, השקפה, מין, ומעמד כלכלי הגבעה נבחרה שנים קודם לכן על ידי , האיש שעיצב את הוראת הטבע ו ברוח ארץ ישראל העובדת, קרוב ככל האפשר לטבע ולמרכזי ההתיישבות העובדת
בעשותו כן, שואף ביה"ס הבינלאומי, כמו גם מכללת אורנים כולה, להפוך למוביל של שינויים חברתיים הסכם זה תרם רבות להעלאת מעמדו של סמינר אורנים כמוסד אקדמי

Tzippori

אחד החוגים הגדולים במכללה הוא החוג ל.

11
בית הספר הבינלאומי באורנים
תוכנית ניסויית במסגרת הגף לניסויים ויוזמות מועצה מקומית, יוקנעם עילית אורנים, בית חינוך הומניסטי-סביבתי תוכנית ניסויית במסגרת הגף לניסויים ויוזמות: חינוך טוב כמארג של דיאלוגים מעצימים, דצמבר 2005 תעודת זהות של בית הספר ייעוד חינוכי ביה"ס "אורנים", כבית חינוך הומניסטי וסביבתי, מאמין בייעוד החינוכי של קידום כלל תלמידיו ותלמידותיו לקראת חיים אנושיים מלאים ואוטונומיים של מימוש עצמי, איכות תרבותית, הגינות חברתית ואחריות סביבתית
מוסדות חינוך ניסויים וחדשניים
הגן משתרע על שטח של 40 דונם ומכיל כ-1000 מיני צמחים, רובם צמחי ארץ ישראל
אורנים
הפגנת כבוד כנה למוצאו של כל תלמיד באמצעות מתן ביטוי מלא למורשות השונות מהן מגיעים התלמידים ומשפחותיהם