תיכונים במשולש שווה שוקיים. משולש שווה שוקיים סיכום ותרגילים

מרובע שבו האלכסונים חוצים זה את זה הוא מקבילית שימו לב לשילוב של משפט התיכונים במשולש יחד עם משפטים נוספים בגיאומטריה
אם שני תיכונים במשולש נפגשים בנקודה O Your browser is no longer supported by the system

משפטים בהנדסת המישור

זוויותיו הן 90, 45, 45 , והיחס בין הבסיס לשוק הוא.

אם 2 תיכונים שווים אז המשולש שווה שוקיים
פתרון אם הבסיס היא הצלע הקטנה אז נוכל לכתוב: x בסיס המשולש בסנטימטרים x + 12 שוק המשולש בסנטימטרים היקף המשולש הוא הבסיס ועוד פעמיים השוק
משפטים בהנדסת המישור
צריך להוכיח שאם שני התיכונים האלה שווים, אזי שווה שוקיים
תיכון (גאומטריה)
תשובה: גודל זווית הראש הוא 140 מעלות
שאלון 806 שאלון 581 משולש שווה שוקיים, מול הצלע הגדולה יותר מונחת זוית גדולה יותר ואם CF הוא תיכון אז הוא חייב לעבור בנקודה O
המשפט ההפוך נכון גם הוא, כלומר אם שניים מהקטעים שהוזכרו לעיל מתלכדים, אז המשולש שווה-שוקיים כמו שראינו בתרגילים הקודמים, אם יודעים זווית אחת במשולש שווה שוקיים אז יודעים את כל הזוויות

מפגש תיכונים במשולש שווה שוקיים

המכללה לא תשא באחריות כלשהי לכל נזק שיגרם, אם יגרם כתוצאה ישירה או עקיפה מהשימוש באתר.

4
מפגש תיכונים במשולש שווה שוקיים
שילוב נוסף, קצת פחות נפוץ הוא עם המשפט ""
מפגש תיכונים במשולש
בסיס המשולש לא יכול להיות הצלע הקטנה בתרגיל זה
משפטים בהנדסת המישור
מצאו את שאר זוויות המשולש