צאת הצום יז בתמוז. צום בתמוז לאדם רעב וצמא

מאורע זה הוביל בסופו של דבר להחרבת בית המקדש, שלושה שבועות מאוחר יותר, אך אם לא ימצא לאחר מכן, או שיהיה לו קשה להשיג אותו - אפשר לקנותו
מנהג יוצאי אשכנז, שאין מסתפרים ואין מתגלחים מי"ז בתמוז סי' תקנ"א רמ"א סע' ד' , כך נוהגים גם חלק מיוצאי ארצות ספרד כף החיים תקנ"א סק"פ שבעה עשר בתמוז נקרא גם צום הרביעי, מכיוון ש הוא החודש הרביעי בשנה המקראית

זמני כניסת ויציאת צום בתמוז 2020

כאמור, אחרי חורבן בית שני הצום הרביעי הועבר ל-י"ז בתמוז כי זהו התאריך של פריצת החומה בחורבן בית שני.

זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפא 2021
בכל יום היו משלשלין אנשי אריסטובולוס דינרים בקופה, ומעלים להם תמידים
צום בתמוז לאדם רעב וצמא
אבל לא נוהגים מנהגי אבלות נוספים כמו בתשעה באב, ולכן מותר לשבת על כסא רגיל, מותר להתרחץ ועוד
זמני כניסת ויציאת צום בתמוז 2020
בימים אלו נוהגים מנהגי ההולכים ומחמירים ככל שמתקרבים לתשעה באב
אמר להם: "כל זמן שעוסקים בעבודה אינם נמסרים בידכם" שו"ע סי' תקנ"א יז' מ"ב סקמ"ה שעה"צ סקמ"ח, רכ"ג ג — ד מ"ב סקט"ו
יש המזהים אותו עם פוסטמיוס פקיד רומי בכיר במינהל נציבות סוריה במאה השנייה ואם כך הקשר הוא ככל הנראה ל יש המבקשים לקשור מעשה זה עם סיפורו של בספרו על חייל רומי שמצא לא הרחק מ ספר תורה, קרע אותו לקרעים והשליכו לתוך האש

שבעה עשר בתמוז

הסבר אחר ניתן על פי ב המובאת גם אצל יוסף בן מתתיהו , על מלחמת האחים ה ו: כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה — היה הורקנוס מבחוץ ואריסטובולוס מבפנים.

24
צום בתמוז 2021 /
נשים מעורבות, אנשים הסובלים ממחלה, מי שאינו חש בטוב ועוד, ישאלו רב פוסק הלכות אם הם צריכים לצום
מתי מתחיל הצום? מתי נגמר הצום? הלכות וזמני צום בתמוז 2019
ואם אפשר, ילבש אותו בשבת ואז יברך
שבעה עשר בתמוז
אך אם בקנית הבגדים לקטנים נגרמת שמחה גדולה להורים, אין לקנות להם בגדים חדשים בימים אלה כף החיים תקנ"א סקע"ד