לשונימי שם המספר. הגה וצורות : שם המספר

החומר במאגר זה הינו לשימוש פרטי ולשימושם של מורים ותלמידים לצרכים לימודיים בלבד דוגמא: חמישה עשר אלף חיילות ולא חמש עשרה אלף חיילות
נסו לזכור זאת בעזרת המחשה - הנקבה "הנערה" היא קצוצת שיער, ואילו הזכר "הנער" הוא בעל שיער ארוך בשברים השכיחים יש כמה חלופות: חצי שעה, מחצית התפוח, שני רבעים מהשטח, שני שלישים חבילה, חצי, רבע, שליש הם בזכר ולכן מונים: שְׁנֵי רבעים, שלושה חצאים

לשונימי Archives

דוגמא: שמונֶה מאות בנים ולא שמונַה מאות בנים.

4
תרגול שם המספר worksheet
ֹשִבְעָה ֹשִבְעַת- ֹשֶבַע ֹשֶבַע- אבל: שְבַע-עשרה שְבע-מאות 8
לשונימי Archives
אחרי המספרים מ־11 ומעלה השם הנמנה יכול לבוא ביחיד או ברבים
תרגול שם המספר worksheet
דוגמא: שלושה ספרים , חמש מחברות 2
אין כאן שלוש אגורות או שלושה מטרים, אלא שם המספר "שלוש" אַרְבָּעָה אַרְבַּע אַרְבַּעַת - אַרְבַּע - 5
כשמהכנה מעל "עשר" יבואו המונה והמכנה בנקבה לא חשוב אם שם העצם שבא אחרי המאות הוא זכר או נקבה, כי סופרים את המאות

לשונימי Archives

שם המספר סוגי המספרים אנו מבחינים בחמישה סוגי מספרים: 1.

שם המספר
הדרך הראשונה היא הרגילה בספרות העברית לדורותיה ויש לראות בה הדרך המועדפת
תרגול שם מספר
א המספר הסודר בהתאמה למינו של שם העצם
לשונימי Archives
ראו עוד דוגמה 5; א דוגמה 1