ספר המכס. מכס

כאן דרכו רגליו של כשהגיע לארץ ב-1898 לפגוש בקיסר גרמניה במסגרת זו הציבו בבית המכס התחתון ובחצר המקיפה אותו עמדות מקלעים
המדינה חתומה על הסכמים שונים: עם , עם האיחוד האירופי ועם מדינות נוספות כגון ו המבטלים או מקטינים את המכס הקבוע בחוק למוצר כאשר הוא יוצר במדינות ההסכם ה הציע להרוס את המבנה במטרה לסלול כביש שיחצה את נמל יפו, וכך לדוגמה גרסה גם "עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל" בנייר עמדה משנת , אם כי מסיבות המתייחסות לאיכויותיו של המבנה עצמו : "בחלקו הצפוני של הנמל קיים בית המכס המנדטורי - "עטוף שלמת בטון ומלט" - מעל מבנה בית המכס העות'מאני

בית המכס בנמל יפו

עם התגברות העלייה לארץ ישראל, נבנה בשנת 1907 אולם רחב ידיים מעל הרחבה החיצונית, ששימש כאולם הכניסה לארץ ישראל אליו הגיעו עשרות אלפי העולים למן ועד.

7
פרטי מכס וסיווג סחורה
בין המאות ו שלטה ב התפיסה הכלכלית ה ומדינות כ ו הטילו מכסים כבדים על היבוא מהארצות השכנות ובמידה פחותה בהרבה על
בית המכס התחתון
בתקופת הנהיגו מכסים בשיעור הנתון לשיקולו הבלעדי של המלך, בניגוד למיסים אחרים אשר נקבעו באישור ה
מכס
עד שנת לא עמד מכשול בגבול בין שטחי ישראל לרשות הפלסטינית, ולמרות הדרישה החוקית ל, רבים הסתננו באופן חופשי לשטחי ישראל
בראשית שנות המדינה נעשה שימוש אגרסיבי במכסים בשיעור גבוה והגבלות מנהלתיות כדי לאפשר התפתחות תעשיות ולהגן על לקראת הנמל עצמו הייתה את חומת הים ועליה מספר מבנים, והסתיימה במבנה המכס הטורקי
בסוף בנו הטורקים חאן נוסף, בן שתי קומות, מדרום לחאן הממלוכי בתקופת התנהל במקום בין הטורקים הנסוגים וצבאות בריטניה התוקפים

בית המכס התחתון

ב- הוגשה תוכנית להפיכת המקום לאכסניה וחוות סוסים אולם מאז אין התקדמות בתכנון.

מכס
את המדרגות שהובילו לאולם ניתן לראות עד היום כשמציצים מעבר למעקה החומה
מעטפת המכס
ביוני 2016 קיבלה מועצת התכנון הארצית החלטה לקדם את הוצאת המבנה מרשימת המבנים לשימור בגלל שלמבנה "ערכי שימור אדריכליים פחותים" ו"אין יתרון מובהק בשימור המבנה החדש"
פרטי מכס וסיווג סחורה
בתוך האזור המסחרי המשותף אין מיסים ומכסים על תנועות של סחורות, והדבר תורם לפעילות להורדת העלויות ושיפור כדאיות ותחרותיות של פעילות כלכלית בתוך האזור