כמה נרות מדליקים בחנוכה. דבר תורה

כמה נרות מדליקים ביום השלישי, לפי בית שמאי ולפי בית הלל? ניתן לשאול איזו עבודה ריגשה ושימחה יותר מכל את המכבים ואת עם ישראל כשחזרה עטרה ליושנה, איזו עבודה במקדש ואיזה כלי מסמלים ומייצגים יותר מכל את חידוש העבודה במקדש, וממילא איזו עבודה ואיזה כלי יבחרו לדורות לסמל את חידוש העבודה בחג החנוכה? נחלקו המפרשים הראשונים בפירוש דברי הגמרא, מהו ההבדל בין מנהגם של 'המהדרין' שכל אחד מבני הבית מדליק רק נר אחד, לבין 'המהדרין מן המהדרין': דעת בעלי התוספות- שהמהדרין מן המהדרין עושים הידור נפרד מן המהדרין; מדליקים חנוכיה שלמה, אך רק ראש הבית מדליק הלך ועשה שמונה ימים טובים
כאשר הגיע שי לביתו של רועי, הראה לו רועי בגאוה את החנוכיה שלו העומדת על החלון, יחד עם החנוכיות של כל המשפחה

מעמקים

אך כמו מנהגים נוספים המשותפים לנו ולגויים ההבדל הוא במטרה, ביעוד של המנהג.

16
מעמקים
מעמקים
לאור מקור זה ניתן להציע את ההסבר הבא
הלכות חנוכה
לאחר שטוהר המקדש החלו שוב העבודות הקבועות היום יומיות במקדש, ועבודות וכלים רבים חזרו לפעול
וכך מוסיף והולך עד היום השמיני, ומראה בזה ששמונה ימים עשה הקב"ה נס לישראל, שדלקה להם המנורה גם ביום השמיני, מפך שהיתה בו כמות שמן רק ליום אחד כט שַׁמָּשׁ נוהגים להדליק נר נוסף הנקרא 'שַׁמָּשׁ'
רועי ממוצא אשכנזי, ואצלם נוהגים כדעת הרמב"ם שכל אחד מבני הבית מדליק חנוכיה, כדי להיות מ'המהדרין מן המהדרין' לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה

מעמקים

.

4
הלכות חנוכה
בדרך זו אף נציע בעניין נרות החנוכה, יתכן שבזמן קדום - עוד לפי המאורעות של המכבים - עם ישראל נהג להדליק נרות בתקופה זו של השנה כמו שנהגו כל עמי הקדם
מעמקים
מדוע במשפחתך כולם מדליקים חנוכיות? ואם טעה ולא הדליק כמספר הנרות של אותו יום, יצא ידי חובתו
מעמקים
תשובה שלישית: הדלקת נרות או אש בתקופה זו של השנה סוף חודש דצמבר כחלק מחג היה מנהג נפוץ אצל עמים רבים