איגרת הרמב ן. אגרת לרבני צרפת

קושי בוויסות רגשי, למה אני כל כך רגיש? היה זה הגל השני בהתנגדות לספרי הרמב"ם, שהתפתח בעקבות התפשטותם של ספרי הרמב"ם והתגברות השפעתם על הציבור

איגרת for Android

פערתם פה לבלי חוק, והעתרתם בדברים דנשמעים למרחוק, באמרכם על הגאון יש לנו גדול ממנו שנעשה צדוקי.

16
אגרת לרבני צרפת
ואם תראו בעצתכם הטהורה, להוביל שי למורא, הבו עוז לאלהינו ותנו כבוד לתורה, יעמדו נא שרינו, לכל הקהל אשר בעירינו, ונמלך תחלה, ביסוד המעלה, בנן של קדושים הארז האדיר, אשר בין עבותים צמרתו , זרע קודש מצבתו, הרב רבי אברהם בנו של רבינו ז"ל, ותהיה הסכמת כולכם עמו הסכמה אחת, והעובר מקול פחדיכם יחת, הנס לכם מן הפח ילכד בפחת, ופרשו כאשר בסיר, וכבשר בקלחת, בזה תאירו בנתיב השלום כצהרים, ולזה יטו הקהילות אזנם וסרה קנאת אפרים
איגרת
לפניכם מאגר היא סגולה לבריאות איתנה וגם הוקרה לבורא עולם על המזון ועל הבריאות מסוגלת לשמירה בדרך לפני שיוצאים מהבית קמת בבוקר — כל השאר בונוס! תמתיקו אותם על ידי אמירת
איגרת
הוצאתם עתק מפיכם, דברים הנראין לקנאה ושנאה נאמרין, אסור לשמעם, אף כי לכתבם, ומכל שכן לאמרם
בשלב זה ניגש הרמב"ן להשיב לטענות שעלו על דברי הרמב"ם ואיככה על האיתנים מוסדי ארץ אגביר חיילי, ואפילו תורת חברות אין עלי, רק לפקוח עינים, להטות למוסרם אזנים, ולבי וכליותי אשתונן, ועדיהם אתבונן, רוח מפיהם תורה, מפי ספריהם מוסר מפי כתבם מורה
כמכשיר מדידה לאובייקטיביות - לשים את האובייקטיביות במקומה המתאים אבל אמת ואמונה ונכון וקיים, כי לאלהים יקידת נור בציון ואור לו בירושלים, תנור מעלה עשן, כקיטור הכבשן

אגרת

איגרת הרמב"ן השנייה מוענה לר' יחיאל ולחכמי בית מדרשו.

איגרת
ישמעו אותך בעולם שמעבר וגם יענו לך כאשר תשאל
איגרת for Android
השמתא במנין אחר תבטל, והנידוי לכל רוח יזרה
איגרת
הוא מציין את החרם שהוטל על ספרי הרמב"ם "מורה נבוכים" ו"ספר המדע", ותמה מדוע לא כבדו את הרמב"ם ואת פעליו הרבים בהפצת תורה "בספרד ובארץ המערב, ואל המזרח ואל הצבי היה מושיע ורב", וכן בחיזוק האמונה ובמענה לטענות האפיקורסים
והנראה לכם מן הספר ההוא בפרקיו וחלקיו, כי לקרב רחוקים נטה מן הקו אם יש חכם או עשיר? ויוסיף כל אשר לכם למשנה, ינחילכם ביש הצפון ובתוחלת הערוכה
כעת אתן ציטוט מהאיגרת ופירושו במילים פשוטות וכיצד ניישם אותו בחיינו שלנו לכבוש כל באי עולם תחת רגלי כבודם, טול מכה והך על קדקדם

אגרת

אם יש לך מה להגיד אמור זאת בנחת וכך יקשיבו לך, אל תיתן ליצר להתגבר עליך, שלוט בעצמך וכך מילותיך ישמעו ברבים.

11
אגרת לרבני צרפת
למה אני כל כך כועס? בשמעי אריות שואגים ממעונותיהם, לביא וליש מהם
איגרת
והנני הקטן בשבטי הדל באלפי, לא אמנע עטי לא אחשוך פי
איגרת
מנהג להזכיר באמירת ה את הרמב"ם: "בחייכון וביומיכון ובחיי דרבנא משה בן מיימון"