דלק קידוחים מניה. אתר הבורסה

בדצמ' 2019 החלה הזרמת גז טבעי ממאגר לוויתן לשוק המקומי, ובחודש ינואר 2020 החלה הזרמת הגז הטבעי לירדן ולמצרים עיקר עיסוקה של השותפות, דלק קידוחים - שותפות מוגבלת, הינו בחיפוש, פיתוח והפקה של גז טבעי, קונדנסט ונפט בישראל ובקפריסין, ובקידום פרויקטים שונים מבוססי גז טבעי, במטרה להגדיל את היקף מכירות הגז הטבעי מנכסי השותפות
מנכ"ל דלק קידוחים: "מזכר ההבנות - צעד גדול בדרך אל השלמתו הסופית של מתווה הגז, והוא מהווה נדבך חשוב נוסף במימוש החזון לחיזוק שיתופי הפעולה באזור" 26 מדובר בעסקה הגדולה ביותר שנחתמת בין חברות מישראל ובין איחוד האמירויות מאז הסכמי אברהם?

מניית דלק קידוחים יהש: עסקאות בעלי עניין

במקביל, בוחנת דלק קידוחים הזדמנויות עסקיות בתחום החיפוש, פיתוח והפקה של גז טבעי ונפט באגן הים התיכון.

אתר הבורסה
דלק קידוחים - שותפות מוגבלת נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים השותפות המוגבלת עוסקת בחיפושי נפט וגז,ומחזיקה כ-45% משדה הגז "לויתן",כ-22% משדה הגז "תמר" וכ-48% משדה הגז "ים תטיס"
אתר הבורסה
רכישת נתח ממניות תמר פטרוליום ב-100 מיליון שקל תהווה מבחינת עזור השקעה פיננסית בחברה המספקת תזרים מזומנים קבוע ממכירות הגז של מאגר תמר? לצד הפיכתו לטייקון תקשורת מקומי, רואה עזור בשנים האחרונות כסף גדול מהנפקותיהן של חברות הפועלות בתחומי הגיימינג והימורי הספורט באונליין, שבהן הוא מחזיק 29
מניית דלק קידוחים יהש: חדשות

מניית דלק קידוחים יהש: חדשות

.

15
אתר הבורסה
אתר הבורסה
אתר הבורסה

דלק קידוחים יהש

.

26
אתר הבורסה
מניית דלק קידוחים יהש: עסקאות בעלי עניין
אתר הבורסה