נבוכדנצר מלך בבל. אגרת ירמיהו

חלק משלל המלחמה של העילמים הייתה גם אסטלת שהוצבה בשושן, ופסל האל על משמעות זיקה זו עמד הרב מ' ברויאר, במאמרו 'לשון הזהב של רש"י': 'כוונת ירמיהו להזהיר את המלכים האלה לעבוד את מלך בבל, והואיל והם עלולים לחשוב שיהיה בכוחם להתגבר על מלך בבל הרי הוא מזהיר אותם: אין מלך נבוכדנאצר כובש ארצות בכוחו אלא ה' הוא שנתן אותן בידיו ולפיכך מי שמורד בנבוכדנצר מורד בה' שהשליטו על העולם
חמורבי הרחיב את הממלכה, הוא כבש את בדרום מסופוטמיה, ומצפון את ממלכת , ו והפך את בבל לאימפריה על פי המסופר ב, נבוכדנצר השני נולד מצאצאי ו

עלייתו של נבוכדנאצר וראשית העידן הבבלי בנבואת ירמיהו (פרקים כה

תל אביב: תולעת ספרים, 2004.

8
עלייתו של נבוכדנאצר וראשית העידן הבבלי בנבואת ירמיהו (פרקים כה
הוא חצה את הנהר, נלחם, מחץ, וצבא מצרים מפניו נסוג
אנציקלופדיה יהודית דעת
בחלק מההיסטוריה שלה הפכה עיר הממלכה המקומית לאימפריה ששלטה על אזור נרחב ב, וגם
מלכי בבל
השושלת הסתיימה לאחר שה כבשו את בבל
תאריך זה נזכר ארבע פעמים בספר ירמיהו, והוא התאריך הבולט והמרכזי ביותר בספר הוא יצא למספר מסעות מלחמה והגיע עד ב שם נשאר 10 שנים, כשאת השלטון השאיר בידי בנו
ג וְשִׁלַּחְתָּם אֶל מֶלֶךְ אֱדוֹם וְאֶל מֶלֶךְ מוֹאָב וְאֶל מֶלֶךְ בְּנֵי עַמּוֹן וְאֶל מֶלֶךְ צֹר וְאֶל מֶלֶךְ צִידוֹן בְּיַד מַלְאָכִים הַבָּאִים יְרוּשָׁלִַם אֶל צִדְקִיָּהוּ מֶלֶךְ יְהוּדָה זה החלום שנרקם במרחב הביניים

לא רק ירושלים: חורבן לכיש ועזקה

מוצא המלכים היה מקומי, ומקורה בעיר איסין ששכנה בדרום מסופוטמיה.

18
עלייתו של נבוכדנאצר וראשית העידן הבבלי בנבואת ירמיהו (פרקים כה
מלכות בשם ששך אינה מוכרת לנו, ומסתבר שזהו רמז למלך בבל, כדברי הרד"ק כאן: 'ומלך ששך - מלך בבל, וכן תרגם יונתן, וששך היא בבל באלפא ביתא דא"ת ב"ש'
אנציקלופדיה יהודית דעת
נבוכדנצר נענש ע"י שהוגלה למדבר לשבע שנים ואכל עשב כבהמה
קטגוריה:אסתר ב ו
בנבואה זו מתהפך הסדר התוכני - ירמיהו פותח דווקא בשלילת נבואת השקר ורק לאחריה מביא את נבואת האמת