אור החיים הקדוש. בראשית

והוא אומרם ז''ל סוטה כא ושגגה זו נולדה משגגת האדמה אשר שינתה עץ הדעת משאר עצי הגן ועיין מה שפירשנו במקומו א' י''ב ולזה לקו חוה והאדם והאדמה כי כלם שגו ושל חוה גדול מכלן: {ז} ותפקחנה עיני וגו'
שניהם ישבו והכינו תכניות בנין בית המקדש ומתוך כעסו ביזה את העני שהיה תלמיד חכם מופלג

אור החיים הקדוש

ברם רבנו שירד גם כן עם כל הקבוצה, הורה כי לדעתו יש ללכת דווקא לצד ימין ואף המלך הסכים עמו.

6
אור החיים הקדוש
נקדים ונציין, כי במשך תשע עשרה שנים הייתה ירושלים העתיקה בידי האוייב עד אשר בעזרת ה' יתברך שוחררה בכ"ח באייר תשכ"ז במלחמה קצרה שנודעה בהיסטוריה בשם "מלחמת ששת הימים"
קבר אור החיים
בגלל כבוד השבת ומדת הכנסת האורחים, הסתפקו באזהרה לאורח להיות זהיר מעתה בכבודו של אותו צדיק בעל "אור החיים" הקדוש
אור החיים הקדוש
במדרש ב''ר אמרו פמ''ד וז''ל ויאמר אברם הן לי אמר ר' שמוא
גם באמצעות איזו סיבה יחפצו לאסוף נגהם כמו שאמרו במדרש פתיחתא לאיכה רבתי שאמר משה רבינו עליו השלום לשמש בחורבן הבית למה לא חשכת אורך כשנכנס אויב לבית המקדש וכו', לזה אמר ה' כי הם נתונים להאיר על הארץ ומעתה אינם ברשות עצמן ומוכרחים הם במעשיהם להאיר ואין סיבה מונעת הלימודים נפתחו רשמית בראש חודש חשוון חורף 1741 , ואל תלמידיו הבאים עמו מאיטליה הצטרפו מספר תלמידים מצפת
בסעודת השלישית השלים הרב המקומי את יתר פירושיו של בעל ה"אור החיים" הדבר גם עורר הלכתי, כאשר בקהילה אירופית אחת העיז לפקפק ברוח הקודש ששרתה על המחבר בעת הכתיבה, ובני הקהילה המזועזעים דרשו לפטרו

הקדוש

גם בזה כלל רמז לצרה שמצאתו לנח תנחומא מארי אשר הכישו ונסתכן בתיבה לרוב תוספת טרדתו וכו'.

16
קבר אור החיים
בהגיע האניה ללב ים, החלה סערה גדולה, והאניה חישבה להשבר, ולבסוף לאחר שהטלטלה בגלים העזים, נתקלה באחד הסלעים ונשברה וטבעה
חיים בן עטר
עם תלמידיו ממרוקו שהיו בין מייסדי "כנסת ישראל" בירושלים נמנו בין היתר רבי , רבי שם טוב גבאי, רבי חיים יאודה אמזלג ורבי , רבי יאודה די אבילה, רבי ורבי משה נג'ארה
בראשית
ותמצא שאסרו חז''ל נדה יג