בנק דיסקונט. בנק דיסקונט לישראל

הפריחה הכלכלית בארץ נקטעה עם פרוץ הגדול ב- והמצב הכלכלי החריף עוד יותר שלוש שנים אחר כך, עם פרוץ בשנת רכש הבנק 50% מבנק ברקליס ושם הבנק הוסב לבנק , בשלב מאוחר יותר נרכשה מלוא הבעלות
במהלך המשיך הבנק בתנופת עשייה והתרחבות, הטמעה של טכנולוגיות מתקדמות ומערכת מחשוב מודרנית ושיפור השרות ללקוחותיו בנק דיסקונט הוא חברה ציבורית, הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב וכל מניותיו נמצאות בידי הציבור

בנק דיסקונט לישראל

.

22
קוד בנק בישראל
בשנת נאלץ הבנק למכור את לחברת לאחר ש הורה לו למכור את ההחזקות שלו בחברה 20% עד שנת
בנק דיסקונט לישראל
IDB New York הוא בנק מסחרי המספק את מכלול השירותים הבנקאיים הקיימים
קוד בנק בישראל
ביניהם, בתחרות EMEA Gartner Eye on Innovation , תחרות מצטייני המחשוב, IT Awards, של לשנת ו- 2018
הבנק מציע ללקוחותיו שירותים בנקאיים מקיפים בכל תחומי הפעילות הפיננסית, באמצעות רשת סניפים בפריסה ארצית ובאמצעות שירותי בנקאות ישירה ו בישראל, קבוצת דיסקונט מעניקה שירותים למעלה ממיליון לקוחות פרטיים ועסקיים, באמצעות רשת סניפים בפריסה ארצית השייכים לבנק דיסקונט ולחברת הבת מרכנתיל, בנקאות ישירה ומקוונת, ושירותים נוספים בעולמות האשראי באמצעות חברת CAL
כמו כן, נמכר לבנק ברקליס דיסקונט בשנת נפתח ה"דיסקונומט" — הכספומט הראשון בישראל שאפשר משיכת כספים מהלך זה משתלב בשורה של שירותים דיגיטליים מתקדמים ללקוחות פרטיים ועסקיים, אשר הקנו לבנק הכרה ארצית ועולמית, בזכייה בפרסים בתחרויות שונות

קוד בנק בישראל

באותה השנה הבנק על ידי , יחד עם בנקים נוספים, כתוצאה מ.

11
בנק דיסקונט לישראל
כמו כן, בשנים הללו הוקמו בנק דיסקונט ניו יורק ו, כחברות בנות של בנק דיסקונט
בנק דיסקונט לישראל
לבנק סניפים באזור ניו- יורק, וקליפורניה, ופעילותו מתמקדת בסקטור העסקי-מסחרי ובבנקאות פרטית
קוד בנק בישראל
בשנת הושק מפתח דיסקונט, המשלב תוכנית חיסכון המאפשרת לחסוך על כל רכישה בכרטיס האשראי, לצד הטבות והנחות למחזיקי הכרטיס