102 רדיו תל אביב. רדיו תל אביב 102 FM להאזנה ישירה באתר רדיה

בעת הקמתו היה המבנה הגבוה ביותר בישראל, אחריו מגדל שלום עורכי המבצע אינם מתחייבים כי המבצע יקוים ללא תקלה ,שגיאה ,נפילה או טעות ,ולמאזין לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה או בקשר לכך
אתם מאזינים לרדיו תל אביב רדיו תל אביב משדר לאזור תל אביב כשאולפניה מתקיימים ברמת החייל, התחנה מתעסקת בנושאי אקטואליה,ספורט בידור ומוזיקה כשהחזון של התחנה להיות כמו תחנת רדיו ניו יורקית ככל שיחול מיסוי, היטל, אגרה וכיוצא באילו חיובים על מי מהזכיות בפרסים, יחולו אלה על המשתתף

102FM רדיו תל אביב

חלק זה של המגדל מדורג ולא בכולו נמצאות כל 17 הקומות.

6
תחנות רדיו בתל אביב, ישראל / Radio stations in Tel Aviv, Israel — World Radio Map
תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא פונה ומתייחס לנשים ולגברים כאחד 4
רדיו תל אביב 102 FM להאזנה ישירה באתר רדיה
מוסכם על המשתתף ,כי במקרה של מחלוקת בינו לבין רדיו תל אביב ,תהא סמכות השיפוט נתונה אך ורק לבית המשפט המתאים בתל אביב
102FM
בראש מבנה הבטון מוצב תורן אנטנות ממתכת, המוסיף עוד מטרים אחדים לגובהו של המבנה
כל מאזין שישתתף במשחק יידרש למסור את פרטיו המלאים שם, כתובת, מספר ת"ז למערכת רדיו תל אביב או במשלוח הודעת מסרון למספר המוזכר בשידור הרדיו בלבד
ידוע לי ,כי עצם זכייתי עשויה להיות מפורסמת באמצעי התקשורת השונים ,לרבות ברדיו ,בעיתונות ובאינטרנט , והנני מסכים ומאשר לעורכי המבצע לפרסם את פרטיי האישיים ,ותמונתי ככל שתצולם ,ואת דבר זכייתי במסגרת הסיקורים והפרסומים כאמור ,לרבות במסגרת קידום מכירות של עורכי המבצע ,ואין לי ולא תהיינה לי ל טענות כלפיכם בשל כך בעזרת אתר רדיו ישראל תוכלו גם אתם להאזין לתחנה גם אם אתם לא תושבי איזור השרון ולהנות מהשידורים שכל גולש שנחשף אליהם התאהב בהם מיד

102FM

למען הסר ספק ,תקנון זה הינו לצורכי משחק גרידא ,ולא יחשב כהגרלה כהגדרתה בסעיף 224 לחוק העונשין , התשל"ז-1977, וזאת עקב העובדה כי הזכייה תלויה ביכולת וכישרון ולא בגורל.

11
רדיו תל אביב 102FM
אודות רדיו תל אביב 102FM רדיו תל אביב, 102FM, היא תחנת רדיו אזורית שהוקמה בשנת 1996
רדיו תל אביב 102 FM להאזנה ישירה באתר רדיה
במידה ותקלה טכנית ,או כל תקלה אחרת במערכות הטכניות באמצעותן מתבצעים המשחקים ,וכן כל תקלה בגישה למערכות אלו ,תמנע את האפשרות של קבלת או זיהוי הודעה או פרטיו של מאזין מסוים ,בין אם הוא מועמד לזכייה בפרס ובין אם לאו ,ולאחר ניסיונות השחזור והזיהוי הנדרשים ,לא תהייה למאזין כל טענה או דרישה כנגד עורכי המבצע
תחנות רדיו בתל אביב, ישראל / Radio stations in Tel Aviv, Israel — World Radio Map
ההשתתפות במבצע פתוחה לקהל המאזינים הרחב שהינם תושבי ישראל, בהתאם לכללי תקנון זה 3